Teachers

Teachers - Photo shot in 1978
A N Singh and R N R Bhatta
Teachers Assembly


R K Tiwary and Kalyani Tiwary with Roopa Ranjan (1988) at Ballarshah Railway Station on 03-Oct-2009 11:00am
Father of Devendra, Satyapriya Sir and Devendra Singh (1984)
R P Singh Sir (Hindi Teacher)

Teachers Photo in 1984


Send Photos to info@baraunians.comTeachers Contact:

 Sr

 Name

 Current location

 Contact details

 1  Sh R N R Bhatta  Dhanbad  +91-9963102280
 2  Sh Satya Priya  Motihari
 +91-9431652717
 +91-7654737580
 3  Sh S K C Pandey
 Begusarai  +91-9835466232
 4  Sh R K Tiwary
 Itarsi
 +91-9425044730
 rktiwary47@yahoo.in
 rktiwary1731947@gmail.com
 5  Smt Kalyani Tiwary
 Itarsi  +91-9425645543
 6  Sh M K Singh
 Patna  +91-9430291100
 7  Sh Anandi Shankar Singh
 Begusarai  +91-9431425771
 8  Smt Putul Jha
  Patna  +91-9430676248
 9  Sh Dhananjay Jha
  Patna  +91-9835454202
 +91-612-2584631
 10  Sita Kumari
 Begusarai  +91-9430885972
 11  Smt Manju Sinha 
  Patna  +91-9835070782
 12  Sh S P N Sinha   Patna  +91-9835070782
 13  Smt K Sujata  Pune  +91-9765388097
 14  Sh M P Singh  Begusarai  +91-9471045505
 15  Sh A K Singh  Garhara  +91-9431661735
 16  R N Rai  Delhi  +91-11-25686571
 17  Awadh Naronee (PGT Mathematics)  Deoghar  +91-6432-290547
 18  P N Singh (PET - 1986 - 2000)  Shaktinagar  +91-9452697269

19

 Mrs Asha Rani Sharma ( Sanskrit)  Gorakhpur          +91-9532778884
 20  Sh K M Singh (History 1988-1993)    Delhi  +91-9999626495
 21  Sh Y.P Singh  Patna  +91-9430033940
 22  Sh B.K.Sinha ( Drawing Sir)  Nalanda
 +91-9431686660
 +91-9934623490
 23  Sh R. N Chuadhari ( PGT History retired as Principal from KV HFC)  Teghada, Barauni  +91-9546870731
 24  Md H. A.T.H Sahedi (History)  Patna  +91-9835659565
 25
 Sh Arvind Kumar Singh ( TGT Bio)
1990-97 & 2004-10
 Begusarai
 +91-9709427755
 +91-6243-263602
 26  Sh K.B.Tripathi ( Yoga sir)  Bhatinda  +91-9876544910
 27  Sh S.K Tripathi ( PGT Eng 1987-95)  Allahabad  +91-9415647851
 28  Sh D D Kumar  Banka  +91-9430424121
 29  Mrs. Pratibha Chaudhary  Patna  +91-8083266451
 30  Sh R.D.Mishra (Music Sir)  Patna  +91-8102727393
 31  Sudarshan Upadhaya (Science)  Patna  +91-9931606342
 32  Mrs Rita Mishra (Biology)  Delhi  +91-9582462585
 33  Dr Anil Kumar - TGT Hindi  Ranchi  +91-9835911232
 34  Dr Abu Sufian  Danapur  +91-9199417036
 35  Shudha Madam  Bihat  +91-9801016926
 36     Ashok Kumar  Bhagalpur  +91-9431431990
 37  S D Dwary (first music sir of KVHFC)  Bhagalpur
 +91-9263452524
 +91-7870110110


Comments